De volgende stap: macht uitoefenen

Lucia René

 

De herfstzonnewende va 2010 was subtiel maar zeer krachig. Energieën kwamen in beweging als binnen een enorm combinatieslot, om uiteindelijk met enige moeite en aanzienlijke tegenstand op hun plek te klikken. Tijd om de donkere energieën op de planet Aarde te gaan opruimen.

De mondiale elite is de strop om de hals van de mensheid aan het aantrekken. Ze hebben alle stoppen eruitgetrokken en strategieën in werking gezet die al lange tijd gereedlagen, klaar om de genadeslag toe te dienen.

Ik hoop nu al enige tijd dat de mensheid gaat reageren met een spirituele sprong in bewustzijn en in actie komt. Persoonlijk geloof ik niet meer in de mensheid. Het is tijd om te zeggen: ‘Veel success, ik heb werk te doen, ik zie jullie later wel weer.’

Het probleem is tweeledig.

Ten eerste heb ik de arrogantie van de mondiale elite onderschat. Hun hele systeem is nu op energetisch niveau ontmanteld. In de derde dimensie zijn de ‘ringen van macht’ van hun patriarchale systeem verbroken, opgeëist en overspoeld met Goddelijke energieën. Er heerst verdeeldheid onder de diverse afdelingen. Ze zijn hun leider kwijt. En toch gaan ze gewoon door alsof er niets aan de hand is. Hoe komen ze weg met zulk schaamteloos bedrog?

Perceptie. Zij hebben de menselijke perceptie onder controle. Hun systeem van hersenspoeling is zo ingenieus en de mensheid is zo grondig geïndoctrineerd dat ze simpelweg kunnen beweren: ‘Zo is het nu eenmaal,’ en de mensheid buigt voor hun gezag – uit gewoonte. Ze noemen ons ‘de verwarde kudde’ en ze zijn er volledig in geslaagd om het grootste deel van de mensheid in uiterste verwarring te houden.

In de aanloop naar de herstzonnewende hebben ze hun controle over de menselijke geest maximaal opgeschroefd. Ze hebben hun best gedaan om te verhinderen dat dat combinatieslot op zijn plek zou klikken.

Het spijt me, maar zo makkelijk kun je het lichtwerk op deze planeet niet om de tuin leiden.

Het combinatieslot dat tijdens de herfstzonnewende geopend werd, heeft een kracht ontketend waar niet mee te spotten valt. Dacht je dat Pandora’s doos erg was? Wacht tot je ziet wat hier te voorschijn komt!

Tijdens de vorige zomerzonnewende heeft de Goddelijke Moeder de teugels van de macht overgedragen aan vrouwen. De afgelopen drie maanden hebben we kunnen wennen aan hoe die teugels in onze handen aanvoelen. En we hebben gemerkt dat we er klaar voor zijn, we zijn bereid en we kunnen het. Vrouwen beginnen macht uit te oefenen op de innerlijke gebieden.

Macht is uiteraard afkomstig uit de diepten van de stilte. Het is niet ‘onze’ macht, maar komt ‘door ons heen’. Macht is afkomstig uit de goddelijke gebieden en dient te worden aangeroepen en uitgeoefend vanuit een punt van evenwicht dat eigen is aan het hart. En vrouwen zijn bij uitstek geschikt voor deze taak. We zijn misschien een beetje uit vorm geraakt, maar dat verandert nu zo snel dat je er duizelig van wordt.

Je zult zien dat vrouwelijke lichtwerkers in hun kracht komen tussen nu en de winterzonnewende. De tijd van wachten is voorbij. Het opruimen van de duisternis heeft een aanvang genomen.

Heb je een energetische bezem achterin je kast staan? Zo ja, haal hem dan te voorschijn, spring erop en vlieg ermee weg!