Wees gegroet! Zoals altijd hoop ik dat deze Nieuwsbrief je in goede doen aantreft

Lucia René

 

Hieronder vind je mijn meest recente blog over vrouwelijke samenwerking en een aantal evenementen in november.

De schijnwerpers op Vrouwelijke Samenwerking

Mijn enige intentie bij het schrijven van Unplugging the Patriarchy was om vrouwen te helpen in hun kracht te gaan staan. Sinds de publicatie van het boek in december 2009 heb ik de volgende theorie opgesteld:

  1. Vrouwen staan in de frontlinies van het bewustzijn in het ascensieproces
  2. Eén vrouw die zichzelf verandert, verandert de wereld
  3. Vrouwelijke samenwerking is de sleutel tot een snellere, soepelere ascensie

Ik heb mijn theorie op twee manieren uitgetest: via mijn Mystical Counsel-teleconferenties en via mijn FaceBook-groep, Women Standing in Their Power.

In Mystical Counsel hebben we de kracht van groepsintentie onderzocht. Iedere vrouw in onze teleconferenties eert, ondersteunt, creëert ruimte en faciliteert de healing van de vrouw die zich aanbiedt om een thema uit te werken. We hebben ondervonden dat als we onze gezamenlijke focus op haar richten, er grote blokkades snel en efficiënt uit de weg worden geruimd. Niet alleen de vrouw die het thema inbrengt ervaart een bevrijding, maar over het algemeen ook de meeste andere vrouwen die aan het gesprek deelnemen. Er treedt een forse verschuiving op – in de groep, en daarom ook in het collectieve bewustzijn.

Veel van de vrouwen die deelnemen aan Mystical Counsel zijn ook lid van onze FaceBook-groep. Daar maken we gebruik van de macht van onze vrouwelijke samenwerking en passen diezelfde verenigde focus toe op mondiale ontwikkelingen.

Aanvankelijk werden er in deze groep actuele patriarchale onderwerpen besproken: genetische manipulatie (GM), chemtrails, farmaceutische producten zoals vaccins, fluor enzovoort. We besloten om eerst te focussen op één concreet GM-bedrijf. We vormden een vrouwelijke ring van macht, transformeerden onze oordelen over hun GM-activiteiten, kwamen overeen dat we de duisternis van het bedrijf wilden verdrijven door een bombardement van licht, en riepen de hulp in van wezens uit andere dimensies. We formuleerden een intentie. En goen gingen we aan de slag.

Tijdens onze meditaties focusten we keer op keer op dit bedrijf. Hun beurskoers daalde. Hun beurskoers steeg. Sommige dagen hadden we goede hoop, dan weer raakten we ontmoedigd. Het was moeilijk te bepalen of onze inspanningen enig verschil maakten.

Tot vorige week.

Een Duitse vrouw in de groep vertelde dat ze een wichelroedetechniek had gebruikt om de vibraties van dit GM-bedrijf te bepalen. Haar werk ligt op het vlak van de theorieën die door Dr. David R. Hawkins uiteen zijn gezet in zijn boek Power vs. Force, uitgegeven in 2002.

Hawkins heeft verschillende niveaus van menselijk bewustzijn gemeten en in categorieën ingedeeld. Zijn schaal liep van 1 tot 1000. Hij stelde vast dat het gemiddelde menselijke bewustzijn rond de 220 schommelde. Volgens hem is dat het niveau waarop het bewustzijn omslaat van negatief naar positief. Een positief mens zit rond de 400. Lichtwerkers zitten rond de 500. Vanaf 600 zou het bewustzijn een grote sprong voorwaarts nemen – dan begint liefde alle activiteiten te kleuren, komt iemands creativiteit tot volle bloei en wordt altruïsme de drijvende kracht. Volgens zijn berekeningen bevindt slechts 4% van de wereldbevolking zich op dit bewustzijnsniveau, maar om tegenwicht te bieden aan grote bevolkingsgroepen zijn maar een handjevol mensen op dit niveau nodig.

Niet lang nadat we eind september met onze FaceBook-groepsmeditaties waren begonnen, werd het GM-bedrijf ingeschat op 175. Op 10 oktober was dat opgelopen tot 200. Na onze laatste teleconferentie met groepsmeditatie op 23 oktober steeg het niveau tot 223 – net boven het niveau waarop volgens Hawkins de overgang van negatief naar positief plaatsvindt!

Uiteraard heeft het licht dat naar dit bedrijf wordt gezonden, een uitwerking op iedereen die daar werkt. Aan het begin van ons project zat het bewustzijn van de CEO op 180. Op 10 oktober zat hij op 300. Vanuit het besef dat het bewustzijn van de CEO de toon zet voor het hele bedrijf, wijdden we onze meditatiesessie speciaal aan hem. Direct daarna zat hij op 455!

Kun je zeggen: ‘Vrouwen komen in hun kracht’? Kun je zeggen ‘vrouwen veranderen de wereld’???

Natuurlijk is een deel van deze bewustzijnsverhoging het gevolg van het ascensieproces zelf. De vibraties van de Aarde zijn zich aan het versnellen. We worden gedwongen – of we willen of niet – om te veranderen, dag in, dag uit.

Proefnemingen door mensen die op Hawkins’ werk voortborduren wijzen uit dat het gemiddelde menselijke bewustzijn, dat in 2005 nog op 223 lag, in 2009 omhoog geschoten was naar 500. En het nadert nu de 600! Lichtwerkers worden nu ingeschaald op 700, 1000 of zelfs 2000! Als lichtwerker met zulke hoge frequenties kun je een tegenwicht vormen voor miljoenen minder ontwikkelde zielen op deze planet.

Houd moed! Weet dat jouw lichtwerk effect heeft. Weet dat een ieder die bereid is om het innerlijke werk van zijn of haar zelftransformatie ter hand te nemen, tevens de wereld transformeert.

En als je een vrouw bent, vorm dan in godsnaam een ring van macht en ga samenwerken! Dat is in deze tijd een absolute must.